Heder och historia

Gunilla Bielke var drottning mellan 1585 och 1592. Det låter hedersamt ?. Men hon fick inte gifta sig med den hon ville utan när Johan III blev änkling så beslutade han för att ta en 16-åring till fru. Hon fick en son Johan, han var tvungen att gifta sig med sin kusin. De var barnlösa och ligger begravda i Linköping domkyrka.

Vad finns det för likheter idag? Det är många flickor och pojkar som inte får gifta sig med den som de vill. Det är gamla gubbar som gifter sig med unga flickor. Det är många som gifter sig med sin kusin.

Nu kan man tro att det är ett problem som hänger ihop med invandringen, men det stämmer inte helt. Detta sker inom kretsar med svenskar. Typ Jehovas vittnen mm.

Jag tycker att detta måste tas upp i allt, för väljer man att se det som ett problem hos invandrarna så missar vi många barn.

Behövs fler tvångslagar?

Behöver vi en tvångslag som tvingar äldre att ta emot hjälp. ”han vid något tillfälle sagt till hemtjänsten att han inte längre vill ha deras hjälp.” Ska hemtjänsten inte lyssna på mannen? ”93-åringen ringde också till kommunens avgiftshantering och uppgav att han inte vill ha någon hjälp förutom trygghetslarmet” Ska man inte tro på att en 93 åring kan ta egna beslut? Det enda fel jag hittar är ”Handläggaren var på semester och hade inte vidarebefordrat sin mejlbox. Mejlet om detta blev liggande i dennes mejlkorg.” Det är inte smart att låta sin mailkorg vara oläst under semestern. Det gäller att peka med hela handen och utse någon som har ansvar. Sen finns tekniken att man kan läsa mailen hemma?☹️

Från corren: hemtjänsten kom inte – mannen dog!

Jag anser att alla har ett eget val och ett eget ansvar för sig själv. Det är olyckligt om vi kommer att ta bort det och vi måste i så fall gruppera människor. Du får bestämma, men inte du för du är för gammal. Men inte i mitt drömsamhälle.

Fattigfällan

Jag har just läst Fattigfällan och som socialsekreterare som jobbar bl.a. med försörjningsstöd känner jag inte alls bilden som ges. Det låter som antingen en socialtjänst med konstiga regler eller en konstig fantasi. Jag har försök kolla varför någon inte får mer i sjukpenning och varför vara tvingad att betala f-skatt.  Sjukpenningen beror på vad man tjänar, ska man ha en egen firma ska man ha tillräckligt med arbete så att man får en bra sgi. Om man hankar sig fram på samma lön som Beata gör så är man redan fattig. Sedan ska man kontakta Skatteverket för att begära återkallande av f-skatten, för om man inte gör som Beata och försöker betala tills det blir skatteskulder så får man inte enkelt tillbaka det igen. Har man ett eget företag behöver man planera för alla möjliga katastrofer.  Tillbaka till socialen, om man sköter sina papper så är det enkelt att bara lämna in de som behövs för bedömning. I min kommun så tar vi mot muntliga ansökningar vid besök, det vanligaste är att vi begär kontoutdrag i denna värld av swish. Sedan ska man söka 20 arbeten och skriva ner dem. Inte så tuffa regler, men varje klient blir sedd och får en individuell bedömning.