Missnöjda klienter

Det är nästan något varje vecka, missnöjda klienter som inte får försörjningsstöd som de anser. Som inte är nöjd med barn- och vuxenutredningar. Men sammantaget är att de hotar med att anmäla till IVO. Sedan finns de som hotar med Corren, jurister, fängelse och granskningsnämnden.

Men IVO bryr sig inte om enskilda handläggare. IVO utreder strukturer och bryr sig inte om fel har begåtts av personer. IVO borde titta på tjänstemannaansvar istället. För det är fel som begås. Och ska någon pekas ut så är det bara Justitieombudsmannen som kan göra det. Men det är en större procedur.

Corren, jurister, fängelse och granskningsnämnden är inte aktuellt för tjänstemanna ansvar. Sen har jag inte varit med om att blivit kontaktad av dessa i klient ärenden, har inte ens hört om någon som blivit det. Tidningar väljer att prata med chefer om stora händelser, och inte om specifika klienter.

Försörjningsstöd

Rent allmänt så beviljas ekonomiskt bistånd bara till de som inte kan tillgodose sitt egna behov. Det innebär att alla bidrag i socialförsäkringssystemet ska sökas först. Att alla inkomstkällor ska sökas såsom bland annat a-kassa, barnbidrag, underhållstöd och bostadsbidrag mm. Det åligger ett stort ansvar på den sökande att se till att få andra inkomster innan ekonomiskt bistånd kan sökas. I ekonomiskt bistånd räknas alla inkomster, oavsett varifrån dessa kommer, att låna pengar är ett sätt att tillgodose sitt behov. Ekonomiskt bistånd är tänkt som en tillfällig hjälp och om någon lånar pengar så bör personen har en plan på hur denne ska betala tillbaka. Det åligger även på att biståndstagaren har en framförhållning innan det blir aktuellt med ekonomiskt bistånd. Finns det möjlighet att man kommer att bli aktuell för ekonomiskt bistånd kan det vara sparsam med sina pengar eftersom det räknas att man ska leva på försörjningsstödsnormen flera månader innan man söker.

Jag anser:
Det yttersta skyddsnätet som finns för alla som vistas i Sverige. Det bygger på vistelsebegreppet vilket jag skulle vilja ta bort. Det borde vara endast för personer som är skrivna i kommunen. De som inte vill skriva sig i kommunen eftersom de vill utnyttja något i en annan kommun och de som inte anmäler flytt till Skatteverket ska inte få bidrag. Personer som ”surfar” runt med hjälp av tillfälliga bidrag från olika kommuner skulle förhindras. Gömda personer och EU medborgare kommer inte heller på frågan.

Sedan bör försörjningsstöd vara olika för olika grupper. Det finns arbetslösa som inte får a-kassa, det finns arbetare som inte får tillräcklig lön då de jobbar deltid. Det finns de med föräldrapenning som inte får tillräckligt från försäkringskassan. Det finns missbrukare som ibland inte ens har bostad. Det finns personer med olika fysiska och psykiska diagnoser som inte passar in hos försäkringskassan. Sedan finns en växande grupp med personer som gått igenom etableringen, men som står långt från arbetsmarknaden på grund av bristande språkkunskaper.

Jag tror att det är dags för att gruppera personer. Arbetslösa ska omskolas om de inte får arbete inom rimlig tid, för idag finns det för många lediga arbeten. Omskolningen kan vara både praktisk och teoretisk med betoning på det praktiska. Detta ska finansernas med lån.

Föräldrapenningen ska vara behovsstyrd och utbetalningstiden ska bero på tiden man jobbat innan. Har man inte arbetat innan ska personen inte vara hemma i fler år och få kompletterande försörjningsstöd. Utan komma in i arbete , praktik eller utbildning efter en lämplig tid. Det krävs att samhället kan ta hand om så små barn under den tid föräldern jobbar eller utbildar sig. Föräldrapenningen ska finansernas med inbetalda avgifter såsom pension efter sex månader. Detta hör inte till försörjningsstödet men då många får kompletterande försörjningsstöd så behövs det förändras i socialförsäkringslagen.

Missbrukare är en svår grupp. De ska erbjudas behandling om de går på försörjningsstöd. Fungerar det inte efter en plan som är lika över hela landet ska en mini norm ges. Gärna med matkuponger som det finns rättsfall som visar att detta tillgodoser en bidragstagaren behov.

Diagnoser ska inte få försörjningsstöd, utan det är försäkringskassans sak att bedöma arbetsförmågan. Om arbetsförmåga finns faller de till gruppen arbetslösa och ska utbildas med hjälp av lån.

Nyanlända som gått igenom etableringen ska falla under samma grupp som arbetslösa med att låna pengar tills de etablerat sig på arbetsmarknaden.

Besparingar blir genom att många med försörjningsstöd kommer att finansernas med lån. Det är för olika regler mellan kommuner så det behövs en gemensamma riktlinjer. Idag är det helt olika mellan kommuner i många frågor.

Heder och historia

Gunilla Bielke var drottning mellan 1585 och 1592. Det låter hedersamt ?. Men hon fick inte gifta sig med den hon ville utan när Johan III blev änkling så beslutade han för att ta en 16-åring till fru. Hon fick en son Johan, han var tvungen att gifta sig med sin kusin. De var barnlösa och ligger begravda i Linköping domkyrka.

Vad finns det för likheter idag? Det är många flickor och pojkar som inte får gifta sig med den som de vill. Det är gamla gubbar som gifter sig med unga flickor. Det är många som gifter sig med sin kusin.

Nu kan man tro att det är ett problem som hänger ihop med invandringen, men det stämmer inte helt. Detta sker inom kretsar med svenskar. Typ Jehovas vittnen mm.

Jag tycker att detta måste tas upp i allt, för väljer man att se det som ett problem hos invandrarna så missar vi många barn.

Fattigfällan

Jag har just läst Fattigfällan och som socialsekreterare som jobbar bl.a. med försörjningsstöd känner jag inte alls bilden som ges. Det låter som antingen en socialtjänst med konstiga regler eller en konstig fantasi. Jag har försök kolla varför någon inte får mer i sjukpenning och varför vara tvingad att betala f-skatt.  Sjukpenningen beror på vad man tjänar, ska man ha en egen firma ska man ha tillräckligt med arbete så att man får en bra sgi. Om man hankar sig fram på samma lön som Beata gör så är man redan fattig. Sedan ska man kontakta Skatteverket för att begära återkallande av f-skatten, för om man inte gör som Beata och försöker betala tills det blir skatteskulder så får man inte enkelt tillbaka det igen. Har man ett eget företag behöver man planera för alla möjliga katastrofer.  Tillbaka till socialen, om man sköter sina papper så är det enkelt att bara lämna in de som behövs för bedömning. I min kommun så tar vi mot muntliga ansökningar vid besök, det vanligaste är att vi begär kontoutdrag i denna värld av swish. Sedan ska man söka 20 arbeten och skriva ner dem. Inte så tuffa regler, men varje klient blir sedd och får en individuell bedömning.