10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

9. Socialsekreterarnas lön
Det är genom att få utbildad personal som gör att säkerheten för barn kan höjas. Det är endast genom konkurrenskraftiga löner och attraktiva villkor som får de bästa och mest lämpade socionomer att arbeta son socialsekreterare för barn. Det krävs därför en nationell lönesatsning.

10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

6. Socialsekreterarnas status
Utifrån arbetsbelastningen i samband med den stora massinvandringen så blev det brist på socialsekreterare. Det har gjort att många utan socionomexamen anställts inom myndighet. Lön och villkor har hålls nere på detta vis, både av de privata och kommunala arbetsgivarna.

10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

2. Likvärdighet kräver statlig styrning och kontroll
Det är skillnader i personal, löner, kvalitén på utredning och hjälpen som behövs efter. IVO klarar inte av att ha kontrollen på kommunerna utan det behövs gemensamma riktlinjer och rutiner. Detta är skillnad på vad en kommun vill och kan betala för barn som behöver hjälp.

Statlig styrning ger likvärdighet och då kan nationen ge alla barn det som är bäst för dem.

10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

1. Alla barn är en nationell angelägenhet
Kommunerna förutsättningar varierar så mycket att barnen inte får samma förutsättningar i de 290 kommunerna. Därför måste staten ta över ansvaret för barnen som behöver social hjälp. Det handlar om att göra Sverige till en jämlik barnavårds nation.

Det finns ingen jämlik öppenvård, ingen jämlik familjehemsutbildning och handledning. En del kommuner måste blunda för problem eftersom de inte har ekonomin. Att få det jämlikt kan ske med hjälp att göra barnvården statlig.

Hittade en rolig historia?

Snövit, Stålmannen och Pinocchio var ute och gick på stan en vacker vårdag då de fick syn på en färggrann skylt med texten: ”Skönhetstävling – vem är den vackraste kvinnan i världen?”

– Jag anmäler mig, sa Snövit och gick in. Efter en halvtimme kom hon ut.
– Nå, hur gick det?, undrade Stålmannen och Pinocchio.
– Jag vann! Första pris! Vad trodde ni?, svarade Snövit.

De fortsatte sin vänskapliga promenad och fick syn på en annan skylt med texten: ”Styrketävling – vem är världens starkaste man?”.

– Jag anmäler mig!, utbrast Stålmannen och gick in. Efter en timme kom han ut med svettpärlorna rinnande ner från pannan.
– Nå, hur gick det?, undrade Snövit och Pinocchio.
– Jag vann! Första pris! Puh! Vad trodde ni?, svarade Stålmannen.

Det brokiga gänget fortsatte sin promenad och fick snart syn på en ny skylt. Denna gång med texten: ”Tävling – vem är världens störste lögnare?”

– Den här tar jag lätt! Vänta här en liten stund, sa Pinocchio kaxigt och gick in. Efter nästan två timmar kom han ut med den längsta näsan han någonsin haft.
– Nå, hur gick det?, undrade Snövit och Stålmannen. Pinocchio svarade uppgivet:

– Vem fan är Stefan Löfven?