Försörjningsstöd

Rent allmänt så beviljas ekonomiskt bistånd bara till de som inte kan tillgodose sitt egna behov. Det innebär att alla bidrag i socialförsäkringssystemet ska sökas först. Att alla inkomstkällor ska sökas såsom bland annat a-kassa, barnbidrag, underhållstöd och bostadsbidrag mm. Det åligger ett stort ansvar på den sökande att se till att få andra inkomster innan ekonomiskt bistånd kan sökas. I ekonomiskt bistånd räknas alla inkomster, oavsett varifrån dessa kommer, att låna pengar är ett sätt att tillgodose sitt behov. Ekonomiskt bistånd är tänkt som en tillfällig hjälp och om någon lånar pengar så bör personen har en plan på hur denne ska betala tillbaka. Det åligger även på att biståndstagaren har en framförhållning innan det blir aktuellt med ekonomiskt bistånd. Finns det möjlighet att man kommer att bli aktuell för ekonomiskt bistånd kan det vara sparsam med sina pengar eftersom det räknas att man ska leva på försörjningsstödsnormen flera månader innan man söker.

Jag anser:
Det yttersta skyddsnätet som finns för alla som vistas i Sverige. Det bygger på vistelsebegreppet vilket jag skulle vilja ta bort. Det borde vara endast för personer som är skrivna i kommunen. De som inte vill skriva sig i kommunen eftersom de vill utnyttja något i en annan kommun och de som inte anmäler flytt till Skatteverket ska inte få bidrag. Personer som ”surfar” runt med hjälp av tillfälliga bidrag från olika kommuner skulle förhindras. Gömda personer och EU medborgare kommer inte heller på frågan.

Sedan bör försörjningsstöd vara olika för olika grupper. Det finns arbetslösa som inte får a-kassa, det finns arbetare som inte får tillräcklig lön då de jobbar deltid. Det finns de med föräldrapenning som inte får tillräckligt från försäkringskassan. Det finns missbrukare som ibland inte ens har bostad. Det finns personer med olika fysiska och psykiska diagnoser som inte passar in hos försäkringskassan. Sedan finns en växande grupp med personer som gått igenom etableringen, men som står långt från arbetsmarknaden på grund av bristande språkkunskaper.

Jag tror att det är dags för att gruppera personer. Arbetslösa ska omskolas om de inte får arbete inom rimlig tid, för idag finns det för många lediga arbeten. Omskolningen kan vara både praktisk och teoretisk med betoning på det praktiska. Detta ska finansernas med lån.

Föräldrapenningen ska vara behovsstyrd och utbetalningstiden ska bero på tiden man jobbat innan. Har man inte arbetat innan ska personen inte vara hemma i fler år och få kompletterande försörjningsstöd. Utan komma in i arbete , praktik eller utbildning efter en lämplig tid. Det krävs att samhället kan ta hand om så små barn under den tid föräldern jobbar eller utbildar sig. Föräldrapenningen ska finansernas med inbetalda avgifter såsom pension efter sex månader. Detta hör inte till försörjningsstödet men då många får kompletterande försörjningsstöd så behövs det förändras i socialförsäkringslagen.

Missbrukare är en svår grupp. De ska erbjudas behandling om de går på försörjningsstöd. Fungerar det inte efter en plan som är lika över hela landet ska en mini norm ges. Gärna med matkuponger som det finns rättsfall som visar att detta tillgodoser en bidragstagaren behov.

Diagnoser ska inte få försörjningsstöd, utan det är försäkringskassans sak att bedöma arbetsförmågan. Om arbetsförmåga finns faller de till gruppen arbetslösa och ska utbildas med hjälp av lån.

Nyanlända som gått igenom etableringen ska falla under samma grupp som arbetslösa med att låna pengar tills de etablerat sig på arbetsmarknaden.

Besparingar blir genom att många med försörjningsstöd kommer att finansernas med lån. Det är för olika regler mellan kommuner så det behövs en gemensamma riktlinjer. Idag är det helt olika mellan kommuner i många frågor.

Måndagstankar

En av de bra i Liberalerna ringde och undrade varför jag slutat.

1. Alla politiska möten var på tisdagar, samma dag som det är samråd på jobbet. Dvs jag missade minst 50 % av all information. Det var vad jag sa, men det finns mer.

2. Jag har gett upp att träffas på liberalernas gruppträffen. Har går dit för att se att det är inställd, flyttad mm

3. Gruppledare skriver kanslisvenska så det inte går att läsa, så jag har gett upp och läser inget. Har påpekat det men det hjälper inte. Kanske därför att jag missat möten.

4. Toppstyrt, jag har försökt att påverka men ingen lyssnar på det jag vill säga. Min motion blev så illa besvarad så jag skäms. MED svarade på min fråga på ett sätt som inget annat parti svarat, så därför blev det mitt val.

5. Sen gillar jag att prova på nya saker.?

POPULISM

”Ordet populism kommer från latinets populus som betyder folk. Populistiska partier säger sig företräda folket mot en politisk, social och ekonomisk elit som de menar har all makt i samhället.”

Är det inte bra att företräda folket? Är det inte detta alla partier ska göra? Så alla partier borde vara populistiska! Det är troligen bra att bli utpekad vilket MED blivit idag.

Tyvärr är det en låst artikel.

 

Heder och historia

Gunilla Bielke var drottning mellan 1585 och 1592. Det låter hedersamt ?. Men hon fick inte gifta sig med den hon ville utan när Johan III blev änkling så beslutade han för att ta en 16-åring till fru. Hon fick en son Johan, han var tvungen att gifta sig med sin kusin. De var barnlösa och ligger begravda i Linköping domkyrka.

Vad finns det för likheter idag? Det är många flickor och pojkar som inte får gifta sig med den som de vill. Det är gamla gubbar som gifter sig med unga flickor. Det är många som gifter sig med sin kusin.

Nu kan man tro att det är ett problem som hänger ihop med invandringen, men det stämmer inte helt. Detta sker inom kretsar med svenskar. Typ Jehovas vittnen mm.

Jag tycker att detta måste tas upp i allt, för väljer man att se det som ett problem hos invandrarna så missar vi många barn.

Behövs fler tvångslagar?

Behöver vi en tvångslag som tvingar äldre att ta emot hjälp. ”han vid något tillfälle sagt till hemtjänsten att han inte längre vill ha deras hjälp.” Ska hemtjänsten inte lyssna på mannen? ”93-åringen ringde också till kommunens avgiftshantering och uppgav att han inte vill ha någon hjälp förutom trygghetslarmet” Ska man inte tro på att en 93 åring kan ta egna beslut? Det enda fel jag hittar är ”Handläggaren var på semester och hade inte vidarebefordrat sin mejlbox. Mejlet om detta blev liggande i dennes mejlkorg.” Det är inte smart att låta sin mailkorg vara oläst under semestern. Det gäller att peka med hela handen och utse någon som har ansvar. Sen finns tekniken att man kan läsa mailen hemma?☹️

Från corren: hemtjänsten kom inte – mannen dog!

Jag anser att alla har ett eget val och ett eget ansvar för sig själv. Det är olyckligt om vi kommer att ta bort det och vi måste i så fall gruppera människor. Du får bestämma, men inte du för du är för gammal. Men inte i mitt drömsamhälle.