10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

9. Socialsekreterarnas lön
Det är genom att få utbildad personal som gör att säkerheten för barn kan höjas. Det är endast genom konkurrenskraftiga löner och attraktiva villkor som får de bästa och mest lämpade socionomer att arbeta son socialsekreterare för barn. Det krävs därför en nationell lönesatsning.

10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

6. Socialsekreterarnas status
Utifrån arbetsbelastningen i samband med den stora massinvandringen så blev det brist på socialsekreterare. Det har gjort att många utan socionomexamen anställts inom myndighet. Lön och villkor har hålls nere på detta vis, både av de privata och kommunala arbetsgivarna.

10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

2. Likvärdighet kräver statlig styrning och kontroll
Det är skillnader i personal, löner, kvalitén på utredning och hjälpen som behövs efter. IVO klarar inte av att ha kontrollen på kommunerna utan det behövs gemensamma riktlinjer och rutiner. Detta är skillnad på vad en kommun vill och kan betala för barn som behöver hjälp.

Statlig styrning ger likvärdighet och då kan nationen ge alla barn det som är bäst för dem.

10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

1. Alla barn är en nationell angelägenhet
Kommunerna förutsättningar varierar så mycket att barnen inte får samma förutsättningar i de 290 kommunerna. Därför måste staten ta över ansvaret för barnen som behöver social hjälp. Det handlar om att göra Sverige till en jämlik barnavårds nation.

Det finns ingen jämlik öppenvård, ingen jämlik familjehemsutbildning och handledning. En del kommuner måste blunda för problem eftersom de inte har ekonomin. Att få det jämlikt kan ske med hjälp att göra barnvården statlig.

Facebook

De har tagit bort en länk för mig med följande text från brorsa.nu:

”En lärare i samhällsekonomi berättade på en föreläsning att han aldrig tidigare underkänt en enda skolelev innan han underkänt en hel skolklass. Anledningen till detta var att alla i den här skolklassen var övertygade om att socialism fungerade visit this site right here. Man trodde att under ett socialistiskt styre så var ingen fattig eller rik – alla var jämlika och lyckliga.

Så läraren sa – Okej, låt oss göra ett experiment! Alla betyg ska från och med nu bli jämlika. På alla prov ska ett genomsnittsbetyg räknas fram och sedan gälla för alla – så att ingen enskild elev underkänns eller får högsta betyg. Eleverna tyckte det lät utmärkt.

Efter det första provet blev det genomsnittliga betyget B. De studenter som inte pluggat inför provet blev väldigt glada medan de som pluggat väldigt hårt blev upprörda och kände att det var orättvist.

Inför det andra provet så struntade de som inte pluggade som vanligt i att plugga. De som tidigare pluggat hårt beslutade sig för att plugga lite mindre – i hopp om att någon annan skulle göra det. Det andra provet gav ett genomsnittligt betyg på D. Nu var hela klassen upprörd!

Det tredje provet gav ett genomsnittligt E i betyg. Och så fortsatte det. Stämningen i klassen gick från dålig till usel. De hade varken ro eller lust att lära sig. Man skyllde det dåliga resultatet på varandra. Ingen tog ansvar för sitt eget lärande eftersom ingen ville plugga för någon annan. Det slutade med att hela klassen underkändes.

Läraren förklarade sedan inför den nedstämda skolklassen att socialism kommer alltid att misslyckas. De mänskliga behoven kommer alltid att fälla ett socialistiskt maktstyre. Detta eftersom en individuell ansträngning måste stå i relation till en individuell belöning. Så när belöningen försvinner så försvinner även engagemanget och viljan att anstränga sig.

Läraren berättar nu denna anekdot för varje ny skolklass han ska undervisa – och han har inte underkänt en enda elev sedan dess”

Eftersom det liknar skräppost enligt Facebook ? Nu får man inte ens kritisera socialismen.