Hittade en rolig historia?

Snövit, Stålmannen och Pinocchio var ute och gick på stan en vacker vårdag då de fick syn på en färggrann skylt med texten: ”Skönhetstävling – vem är den vackraste kvinnan i världen?”

– Jag anmäler mig, sa Snövit och gick in. Efter en halvtimme kom hon ut.
– Nå, hur gick det?, undrade Stålmannen och Pinocchio.
– Jag vann! Första pris! Vad trodde ni?, svarade Snövit.

De fortsatte sin vänskapliga promenad och fick syn på en annan skylt med texten: ”Styrketävling – vem är världens starkaste man?”.

– Jag anmäler mig!, utbrast Stålmannen och gick in. Efter en timme kom han ut med svettpärlorna rinnande ner från pannan.
– Nå, hur gick det?, undrade Snövit och Pinocchio.
– Jag vann! Första pris! Puh! Vad trodde ni?, svarade Stålmannen.

Det brokiga gänget fortsatte sin promenad och fick snart syn på en ny skylt. Denna gång med texten: ”Tävling – vem är världens störste lögnare?”

– Den här tar jag lätt! Vänta här en liten stund, sa Pinocchio kaxigt och gick in. Efter nästan två timmar kom han ut med den längsta näsan han någonsin haft.
– Nå, hur gick det?, undrade Snövit och Stålmannen. Pinocchio svarade uppgivet:

– Vem fan är Stefan Löfven?

Batikhäxa

Enligt http://sv.metapedia.org/w/Batikhäxa så är en baktikhäxa följande. ?

”En ”Batikhäxa” kan jobba som socionom, förskollärare, på kommunens socialkontor eller kulturarbetare. Hon ser alla problem som socioekonomiska, individen har aldrig något eget ansvar utan om man kommer snett i samhället så är det alltid någon annans fel och orsak till det. Batikhäxan bor under fin adress men vurmar för förorten. Hon vill vara generös, med andras pengar. Batikhäxan använder gärna ”rasistkortet” när man inte har samma åsikter”.
1. Kvinna.
2. Minst 40 år gammal.
3. Struntar i sitt utseende.
4. Extremt politiskt korrekta åsikter inom ämnena Feminism och Integration.
5. ”Ångvält” och allmänt gapig i politiska debatter, oförsonlig om åsikten inte är på invandrare, låginkomsttagare och kvinnors sida. Uppfattas i diskussioner som ”elefant i växthus”.
6. Dålig/ingen koll på hur system och verklighet fungerar eftersom hon mentalt lever kvar i 60- och 70-talet. Tänker ofta med hjärtat hellre än hjärnan.
7. Har haft en trygg och problemfri uppväxt, men tror sig ha haft det väldigt svårt.
8. Adressen ska vara i fina välbärgade kvarter, men hjärtat ska finnas i förorten.
9. Svag för dikter, syslöjd, teater och skulpturer i ekologisk lera föreställande kvinnors underliv.
10. Omedveten om att hon är en Batikhäxa.”

Jag har markerat med rött det som stämmer med mig. Så är jag en batikhäxa eller inte? ?

Facebook

De har tagit bort en länk för mig med följande text från brorsa.nu:

”En lärare i samhällsekonomi berättade på en föreläsning att han aldrig tidigare underkänt en enda skolelev innan han underkänt en hel skolklass. Anledningen till detta var att alla i den här skolklassen var övertygade om att socialism fungerade visit this site right here. Man trodde att under ett socialistiskt styre så var ingen fattig eller rik – alla var jämlika och lyckliga.

Så läraren sa – Okej, låt oss göra ett experiment! Alla betyg ska från och med nu bli jämlika. På alla prov ska ett genomsnittsbetyg räknas fram och sedan gälla för alla – så att ingen enskild elev underkänns eller får högsta betyg. Eleverna tyckte det lät utmärkt.

Efter det första provet blev det genomsnittliga betyget B. De studenter som inte pluggat inför provet blev väldigt glada medan de som pluggat väldigt hårt blev upprörda och kände att det var orättvist.

Inför det andra provet så struntade de som inte pluggade som vanligt i att plugga. De som tidigare pluggat hårt beslutade sig för att plugga lite mindre – i hopp om att någon annan skulle göra det. Det andra provet gav ett genomsnittligt betyg på D. Nu var hela klassen upprörd!

Det tredje provet gav ett genomsnittligt E i betyg. Och så fortsatte det. Stämningen i klassen gick från dålig till usel. De hade varken ro eller lust att lära sig. Man skyllde det dåliga resultatet på varandra. Ingen tog ansvar för sitt eget lärande eftersom ingen ville plugga för någon annan. Det slutade med att hela klassen underkändes.

Läraren förklarade sedan inför den nedstämda skolklassen att socialism kommer alltid att misslyckas. De mänskliga behoven kommer alltid att fälla ett socialistiskt maktstyre. Detta eftersom en individuell ansträngning måste stå i relation till en individuell belöning. Så när belöningen försvinner så försvinner även engagemanget och viljan att anstränga sig.

Läraren berättar nu denna anekdot för varje ny skolklass han ska undervisa – och han har inte underkänt en enda elev sedan dess”

Eftersom det liknar skräppost enligt Facebook ? Nu får man inte ens kritisera socialismen.

Minoritetsspråk

Undra om makthavarna vet vilka de är? Dessa fem har vi:
1. Finska
2. Jiddisch
3. Meänkieli tidigare Tornedalsfinska
4. Romska
5. Samiska

Det är endast dessa som behöver översättas till, inte till kurdiska, engelska, somaliska, arabiska, dari eller persiska. Det är dags att kolla upp SFI, då kommuner måste översätta broschyrer till språk som inte är minoritetsspråk.

Missnöjda klienter

Det är nästan något varje vecka, missnöjda klienter som inte får försörjningsstöd som de anser. Som inte är nöjd med barn- och vuxenutredningar. Men sammantaget är att de hotar med att anmäla till IVO. Sedan finns de som hotar med Corren, jurister, fängelse och granskningsnämnden.

Men IVO bryr sig inte om enskilda handläggare. IVO utreder strukturer och bryr sig inte om fel har begåtts av personer. IVO borde titta på tjänstemannaansvar istället. För det är fel som begås. Och ska någon pekas ut så är det bara Justitieombudsmannen som kan göra det. Men det är en större procedur.

Corren, jurister, fängelse och granskningsnämnden är inte aktuellt för tjänstemanna ansvar. Sen har jag inte varit med om att blivit kontaktad av dessa i klient ärenden, har inte ens hört om någon som blivit det. Tidningar väljer att prata med chefer om stora händelser, och inte om specifika klienter.

Försörjningsstöd

Rent allmänt så beviljas ekonomiskt bistånd bara till de som inte kan tillgodose sitt egna behov. Det innebär att alla bidrag i socialförsäkringssystemet ska sökas först. Att alla inkomstkällor ska sökas såsom bland annat a-kassa, barnbidrag, underhållstöd och bostadsbidrag mm. Det åligger ett stort ansvar på den sökande att se till att få andra inkomster innan ekonomiskt bistånd kan sökas. I ekonomiskt bistånd räknas alla inkomster, oavsett varifrån dessa kommer, att låna pengar är ett sätt att tillgodose sitt behov. Ekonomiskt bistånd är tänkt som en tillfällig hjälp och om någon lånar pengar så bör personen har en plan på hur denne ska betala tillbaka. Det åligger även på att biståndstagaren har en framförhållning innan det blir aktuellt med ekonomiskt bistånd. Finns det möjlighet att man kommer att bli aktuell för ekonomiskt bistånd kan det vara sparsam med sina pengar eftersom det räknas att man ska leva på försörjningsstödsnormen flera månader innan man söker.

Jag anser:
Det yttersta skyddsnätet som finns för alla som vistas i Sverige. Det bygger på vistelsebegreppet vilket jag skulle vilja ta bort. Det borde vara endast för personer som är skrivna i kommunen. De som inte vill skriva sig i kommunen eftersom de vill utnyttja något i en annan kommun och de som inte anmäler flytt till Skatteverket ska inte få bidrag. Personer som ”surfar” runt med hjälp av tillfälliga bidrag från olika kommuner skulle förhindras. Gömda personer och EU medborgare kommer inte heller på frågan.

Sedan bör försörjningsstöd vara olika för olika grupper. Det finns arbetslösa som inte får a-kassa, det finns arbetare som inte får tillräcklig lön då de jobbar deltid. Det finns de med föräldrapenning som inte får tillräckligt från försäkringskassan. Det finns missbrukare som ibland inte ens har bostad. Det finns personer med olika fysiska och psykiska diagnoser som inte passar in hos försäkringskassan. Sedan finns en växande grupp med personer som gått igenom etableringen, men som står långt från arbetsmarknaden på grund av bristande språkkunskaper.

Jag tror att det är dags för att gruppera personer. Arbetslösa ska omskolas om de inte får arbete inom rimlig tid, för idag finns det för många lediga arbeten. Omskolningen kan vara både praktisk och teoretisk med betoning på det praktiska. Detta ska finansernas med lån.

Föräldrapenningen ska vara behovsstyrd och utbetalningstiden ska bero på tiden man jobbat innan. Har man inte arbetat innan ska personen inte vara hemma i fler år och få kompletterande försörjningsstöd. Utan komma in i arbete , praktik eller utbildning efter en lämplig tid. Det krävs att samhället kan ta hand om så små barn under den tid föräldern jobbar eller utbildar sig. Föräldrapenningen ska finansernas med inbetalda avgifter såsom pension efter sex månader. Detta hör inte till försörjningsstödet men då många får kompletterande försörjningsstöd så behövs det förändras i socialförsäkringslagen.

Missbrukare är en svår grupp. De ska erbjudas behandling om de går på försörjningsstöd. Fungerar det inte efter en plan som är lika över hela landet ska en mini norm ges. Gärna med matkuponger som det finns rättsfall som visar att detta tillgodoser en bidragstagaren behov.

Diagnoser ska inte få försörjningsstöd, utan det är försäkringskassans sak att bedöma arbetsförmågan. Om arbetsförmåga finns faller de till gruppen arbetslösa och ska utbildas med hjälp av lån.

Nyanlända som gått igenom etableringen ska falla under samma grupp som arbetslösa med att låna pengar tills de etablerat sig på arbetsmarknaden.

Besparingar blir genom att många med försörjningsstöd kommer att finansernas med lån. Det är för olika regler mellan kommuner så det behövs en gemensamma riktlinjer. Idag är det helt olika mellan kommuner i många frågor.

Måndagstankar

En av de bra i Liberalerna ringde och undrade varför jag slutat.

1. Alla politiska möten var på tisdagar, samma dag som det är samråd på jobbet. Dvs jag missade minst 50 % av all information. Det var vad jag sa, men det finns mer.

2. Jag har gett upp att träffas på liberalernas gruppträffen. Har går dit för att se att det är inställd, flyttad mm

3. Gruppledare skriver kanslisvenska så det inte går att läsa, så jag har gett upp och läser inget. Har påpekat det men det hjälper inte. Kanske därför att jag missat möten.

4. Toppstyrt, jag har försökt att påverka men ingen lyssnar på det jag vill säga. Min motion blev så illa besvarad så jag skäms. MED svarade på min fråga på ett sätt som inget annat parti svarat, så därför blev det mitt val.

5. Sen gillar jag att prova på nya saker.?

POPULISM

”Ordet populism kommer från latinets populus som betyder folk. Populistiska partier säger sig företräda folket mot en politisk, social och ekonomisk elit som de menar har all makt i samhället.”

Är det inte bra att företräda folket? Är det inte detta alla partier ska göra? Så alla partier borde vara populistiska! Det är troligen bra att bli utpekad vilket MED blivit idag.

Tyvärr är det en låst artikel.

 

Heder och historia

Gunilla Bielke var drottning mellan 1585 och 1592. Det låter hedersamt ?. Men hon fick inte gifta sig med den hon ville utan när Johan III blev änkling så beslutade han för att ta en 16-åring till fru. Hon fick en son Johan, han var tvungen att gifta sig med sin kusin. De var barnlösa och ligger begravda i Linköping domkyrka.

Vad finns det för likheter idag? Det är många flickor och pojkar som inte får gifta sig med den som de vill. Det är gamla gubbar som gifter sig med unga flickor. Det är många som gifter sig med sin kusin.

Nu kan man tro att det är ett problem som hänger ihop med invandringen, men det stämmer inte helt. Detta sker inom kretsar med svenskar. Typ Jehovas vittnen mm.

Jag tycker att detta måste tas upp i allt, för väljer man att se det som ett problem hos invandrarna så missar vi många barn.