Hantverk och politik

Sveriges nationaldag

Ledig dag och jag hoppas att vi kan fira Sverige utan att kallas rasister. För svenskt medborgarskap behövs goda kunskaper i det svenska språket, tio år med permanent uppehållstillstånd och egen försörjning. Straffritt liv med styrkt identitet.