10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

9. Socialsekreterarnas lön
Det är genom att få utbildad personal som gör att säkerheten för barn kan höjas. Det är endast genom konkurrenskraftiga löner och attraktiva villkor som får de bästa och mest lämpade socionomer att arbeta son socialsekreterare för barn. Det krävs därför en nationell lönesatsning.

10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

6. Socialsekreterarnas status
Utifrån arbetsbelastningen i samband med den stora massinvandringen så blev det brist på socialsekreterare. Det har gjort att många utan socionomexamen anställts inom myndighet. Lön och villkor har hålls nere på detta vis, både av de privata och kommunala arbetsgivarna.

10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

2. Likvärdighet kräver statlig styrning och kontroll
Det är skillnader i personal, löner, kvalitén på utredning och hjälpen som behövs efter. IVO klarar inte av att ha kontrollen på kommunerna utan det behövs gemensamma riktlinjer och rutiner. Detta är skillnad på vad en kommun vill och kan betala för barn som behöver hjälp.

Statlig styrning ger likvärdighet och då kan nationen ge alla barn det som är bäst för dem.

10 argument för en statlig socialtjänst för barn.

1. Alla barn är en nationell angelägenhet
Kommunerna förutsättningar varierar så mycket att barnen inte får samma förutsättningar i de 290 kommunerna. Därför måste staten ta över ansvaret för barnen som behöver social hjälp. Det handlar om att göra Sverige till en jämlik barnavårds nation.

Det finns ingen jämlik öppenvård, ingen jämlik familjehemsutbildning och handledning. En del kommuner måste blunda för problem eftersom de inte har ekonomin. Att få det jämlikt kan ske med hjälp att göra barnvården statlig.